Eldste kunsten i historien

For å få en slags oppfattelse av hva vi men er er kunst og hvor ulikt det kan være fra hvordan vi ser på ting i dag, så er det kanskje en god ide å se på noen av de eldste kunstverkene man har i historien. Dette er i all hovedsak kunstverk som er funnet, fordi dette er ting som er laget for flere tusen år siden. Og på mange måter så er de også noe av det mest verdifulle vi har i verden, fordi det finnes bare et eksemplar av noe, av en kultur utrolig langt tilbake i tid. Det er ikke alltid tilfellet med maleri, da til og med renessanseartister har malt flere versjoner av samme maleri, som Leonardo da Vinci gjorde med «The Virgin of the Rocks», blant annet. Vi mener ikke at dette ikke er et viktig eller verdifull maleri altså, langt i fra, men det finnes rett og slett flere av den.

I dette så er noe som en figur som er kalt «Venus fra Holse Fels» over 30 000 år gammel, altså noe som er bortimot vanskelig å begripe, siden det er faktisk så lenge siden. Ser man denne figuren så har den en form til en kvinne, men i ganske rar form. Den er laget av støttannen til en mammut, som i seg selv er utrolig fascinerende. Og selv om den ikke har den estetiske kvaliteten som en Rembrandt kanskje har, så er det ingen tvil om at det er kunst. Men det er faktisk langt i fra det tidligste eksemplet vi har, så vi skal se litt på det i de neste par artiklene.

mts_blogging