Hva er kunst?

For å prate om kunst så behøver man også å forstå hva man mener når man sier kunst. Men siden så mange liker å prate om det, så blir definisjonene også deretter. Ofte så tilpasser man definisjonen etter eget forgodtbefinnende, selv om kanskje det ikke er noe man bør gjøre. Vi nevnte i en annen artikkel at alt som blir skapt kan ses på som kunst, fordi det kommer fra et menneskes fantasi, eller hjerne, og således er det kunst. Og selv om vi holder fast på det, og det er teknisk sett sant, så er også kunst noe annet også, som er det folk i all hovedsak tenker på.

Kunst i den mer tradisjonelle definisjonen handler om å skape noe som gir deg en følelsesmessig respons. Som at når du ser et maleri for eksempel, så føler du noe. Det er noe som i all hovedsak kommer fra sin egen fantasi, selv om også store kunstverk har basert seg på noe, og i noen tilfeller tatt hele sitt konsept fra noe som har blitt laget tidligere. I visse situasjoner, eller av visse kritikere, så blir også verdien av det verket devaluert, fordi det ikke er totalt nytt og originalt. Det er så klart vanskelig å lage noe som er helt originalt. Noe som Scenekunst er noe som også blir dratt inn under definisjonsparaplyen kunst, og det innebærer teater, musikk, dans og i noen tilfeller film. Det avhenger litt på hvem man spør egentlig. Det som er interessant med visse kunstgrener, som for eksempel pottemakere, som lager potter som har en praktisk funksjon, men også en estetisk en. Spesielt om den er pyntet, som gjør det til en kunst. Så det er mye å begripe i dette, om man kan si det slik, og vanskeligere å definere også.

Så vi skal i det minste forsøke å utforske kunst i stor grad, selv om det kan også vise seg at det kan gjøre visse uenige. Det er det ikke så mye å gjøre med, fordi kunst er en gren hvor alle har definisjonsmakt, kan man si, noe som i hvert fall gjør diskusjons verdt å ta og ganske viktig. Så bli med oss videre, og les hva vi tenker om alt dette, så lærer vi kanskje noe sammen.

mts_blogging