Om design og kunst

Design og kunst er noe som på mange måter kan snakkes om i samme ånderett men som på en måte har et skille mellom seg. Spesielt med tanke på at design er noe som går under kategorien kunst, da kunst er noe som definerer så utrolig mye, at det nesten blir abstrakt i sin forståelse. Design blir da noe igjen som er under kunst, og om man designer noe, så kan det per definisjon være kunst. Det er litt vanskelig å ha en skikkelig definisjon å gå etter, men det er slik det ofte blir. Om man for eksempel kjøper et besyttelsesskall, som har blitt ordnet litt på og som er fint ut, så sier man at det har blitt designet, selv om det bare er tilbehør til iPhone XS. Selve bruken er jo faktisk ikke den aller viktigste sånn sett. Det blir på en måte en slags kombinasjon mellom design og bruk, som på mangemåter er ganske fornuftig.

Det meste avhenger sånn sett på den personlige opplevelsen altså, selv om det er store forskjeller på de relative verdiene som blir satt på ulike designerverk. Det er en grunn til at visse kunstverk blir verdsatt så høyt som de blir, for milliarder av kroner, mens andre igjen har ingen relativ verdi. Utenom for den som er skaperen av verket, så klart. Rent objektivt så kan man nok se på det kvalitative, men det å være lekmann, og forsøke virkelig forstå kunst, på et faglig nivå krever faktisk kunnskaper om det man observerer. Kunst er jo tross alt noe som enhver kan ha en mening om, fordi det har et så stort subjektivt innhold, på mange måter, men om en skal være faglig, så kommer det plutselig et helt annet nivå av kritikk.

Det er jo også samtidig sant at det er en greie som utvikler seg, spesielt design. Design kan i større grad bli definert som noe, fordi det er ofte begrenset til hva folk kreerer fra sine fantasier og tanker og lager det til noe håndfast. Det er liksom en skapelsesprosess og hvordan formen er, og hva slags funksjon det har. Det er det design kan defineres som, veldig overfladisk så klart. Så går det jo inn under kunst som sagt, og i kunst så er det veldig mange andre grener, eller kanskje man kan kalle det for disipliner. Er du en designer, så kan du også bli kalt for en kunstner. Men er du en kunstner så er du ikke nødvendigvis en designer. Distinksjonene er faktisk ganske greie å forstå når man får det forklart for seg.

Men om du vil vite mer om kunst, og design, så les de andre artiklene vi har på mandal-veveri.no for deg, slik at du kanskje kan få en enda dypere forståelse for dette emnet.

mts_blogging