Billedkunst

Det de aller fleste tenker når de hører kunst har som oftest noe å gjøre med maleri, pottemakeri, skulpturer, fotografi eller arkitektur eller kanskje også filmskaping. Dette er noe som går under billedkunst, og det er i stor del det folk forbinder med hele konseptet kunst. Spesielt malerier og tegninger. Det er nesten en ryggmargsrefleks å tenke på for eksempel Picasso, da Vinci eller en van Gogh når man hører kunst. Det er kanskje naturlig, spesielt fordi man på en måte får det inn med skolemelken, for å si det sånn. Det er det man i all hovedsak er fokusert på.

Spesielt fordi dette er den typen som anses som å være «klassisk», mens de andre typene er litt mer sett på som ting som frittlevende mennesker driver med, men som liksom ikke er like viktig. Ikke at det er riktig altså, fordi alt som mennesker lager, har en en viss objektiv verdi, i hvert fall en subjektiv, for det mennesket som lagde det. For eksempel så er jo Taj Mahal noe som kan anses som kunst, da det naturligvis er en kombinasjon av mange ulike ting, men årsaken til at den ble bygget, var at det var en hyllest til en manns kone. Det at det er et mausoleum virker ofte å være glemt, fordi det virkelig er så vakkert som folk sier det er, og veldig imponerende. Dette er noe som ble bygget på 1600-tallet, og dette er jo arkitektur, design, kunst, interiørdekorasjon, landskapsdekorasjon og mange andre disipliner samlet i ett. Dette er et eksempel på hvordan kunst på en måte kan ses på, selv om det er ikke det første folk muligens tenker om det.

Det er uansett klart at det er maleri som i størst grad blir prioritert og verdsatt av samfunnet generelt, men av kunstverden i seg. Hvorvidt det er riktig eller ei er litt vanskeligere å prate om da det ofte er subjektivt og smaken til folk er vanskelig å kritisere på en fornuftig måte. Det er også et tegn av kulturen kan man si, og om det er en overveldende favør mot maleri, så er det vel kanskje ikke helt feil kan man si, da det er rett og slett hva folk foretrekker. Det må jo være en grunn til at mennesker har brukt milliarder av kroner på et eneste maleri, som ble betalt for maleriet «Kortspillerne» av Paul Cézanne. 1,4 milliarder kroner faktisk. Så det er en helt klar verdi altså.

mts_blogging