Scenekunst

En av de mer moderne formene av kunst er noe som heter scenekunst. Eller kanskje er ikke moderne det rette ordet her. Fordi man har tross alt opptrådt på scene i bortimot all evighet, eller i det minste så lenge det har eksistert mennesker og sivilisasjoner. Det som er mer moderne er den formen for musikk, performance og film, som ofte er det som folk retter deres oppmerksomhet mot. Til og med sirkusartister kan bli tatt med i denne typen av definisjoner, da de fremtrer på en scene foran mennesker. Film fungerer naturligvis litt annerledes, men det er jo opptredelse, så da går det under denne definisjonen vi har satt.

Den teknologiske utviklingen har gjort det slik at man kan se slike ting hvor som helst, når som helst, så om man fremfører på en scene, så gjør man ofte det ikke kun for publikumet som er til stedet. Det som er interessant er at dette er ikke kunst på den måten som man kan si maleri eller bøker er, slik man kanskje tradisjonelt har tenkt på det. Det er en veldig interessant utvikling, og verdt å se på hvordan det har forandret seg.

mts_blogging