Mote

Det vi har snakket om lite i våre sider er klær, og det er med vilje at vi har unngått akkurat det. Grunnen til det er at motedesign har vokst seg så stort at det på mange måter føles som en helt egen disiplin eller kategori. Ikke at for eksempel arkitektur er det sammen, men mote er langt mer hverdagslig, og det gjør det til et veldig stort emne å dekke. Det kan fylles utrolig mange sider bare ved å prate om hvem som er de mest innflytelsesrike designerne i verden.

Er det «Coco» Chanel, eller er det Versace, eller kanskje Louise Vuitton? Og det er bare tre av en utallig mengde med motedesignere. Det betyr ikke at de bør bli ekskludert fra kategorien som sådan, fordi det de driver med er helt klart design. I sin reneste form kan man si. De tenker ut noe, og så setter de i gang med å lage det, enkelt og greit faktisk. Så om du lurer på hvorfor vi ikke har nevnt noen av disse eminente designerne så er dette grunnen. Fordi det er jo ellers ikke tvil om at mote er viktig i verden vi lever i.

mts_blogging